Wat is het?

Een verstoorde balans uit zich in een bepaalde spanning in spieren en reflexpunten. Met gebruik van diverse stoffen die inwerken op deze spanningen, worden de spieren en reflexpunten versterkt en wordt de balans stap voor stap hersteld.

Kinesiologie

In de jaren ’60 ontdekte de Amerikaanse fysiotherapeut Goodheart dat stress en ziekte tot verandering van de spanning in spieren en reflexpunten leiden en dat deze spanningen een uitwerking hadden op de energiestromen in het lichaam. Een verstoorde balans kan worden hersteld door de spieren en reflexpunten stap voor stap te versterken, door gebruik te maken van stoffen die een reactie veroorzaken.In het eerste onderzoek stelt de therapeut vast waar de zwakke punten en tekorten liggen. Hieruit kan worden afgeleid waar een onbalans in het lichaam bestaat en waarmee deze samenhangt. Dit onderzoek van de spieren vindt gekleed en meestal liggend plaats.

Testampullen

Maggie van Schaik gebruikt hier haar intuïtie om vast te stellen waar de zwakke plekken zitten en waar het lichaam tekorten vertoont. De volgende stap is vast te stellen welke stoffen invloed hebben op de onderliggende spanningen. Dit gebeurt met behulp van ‘testampullen’: kleine glazen buisjes, die gevuld zijn met een bepaalde stof. Dit kunnen vitamines, mineralen of sporenelementen zijn, maar ook hormonen, giftige en allergene stoffen of enzymen. Deze stoffen zijn afkomstig uit de traditionele geneeskunde, de homeopathie, ayurvedische geneeskunde of andere therapeutische tradities. Dankzij haar intuïtieve begaafdheid kan Maggie van Schaik binnen korte tijd de stoffen vinden die samenhangen met de onbalans in het lichaam. De therapie is er vervolgens op gericht de spieren en reflexpunten geleidelijk aan sterker te maken, met als gevolg een volledig herstelde balans.

Behandeling

De behandeling bestaat uit korrels die het genezingsproces op gang zullen brengen. In een geavanceerd apparaat, de Magnetic Geometric Applicator wordt de potentie (de ‘kracht’) van de gekozen middelen door trilling overgebracht in neutrale korrels. Deze korrels worden enige tijd (doorgaans 4 á 5 weken) drie maal daags onder de tong ingenomen.

Dan wordt in de praktijkruimte opnieuw aan de hand van de spierspanning en ampullen onderzocht in hoeverre de balans verbeterd is. Vaak blijkt onder een onbalans aan de oppervlakte een dieper liggende onbalans schuil te gaan. Deze wordt dan in een volgend stadium aangepakt.

Heftige reacties

Aan het begin van de behandeling, maar soms ook op een ander tijdstip, kunnen heftige reacties optreden. Het lijkt alsof de kwaal verergert, in plaats van verbetert. Dit komt doordat het lichaam reageert, door afvalstoffen op te ruimen of zich te verzetten tegen giftige of allergene stoffen. Veel water drinken is in dit stadium aan te raden, zodat afvalstoffen goed kunnen worden afgevoerd.

Zeer breed toepasbaar

Kinesiologie kan met succes worden toegepast voor een zeer breed scala van problemen, van pijnklachten tot epilepsie en astma, van extreme vermoeidheid (zoals bij ME) tot chronische ontstekingen of bijvoorbeeld eczeem. Daarnaast is kinesiologie zeer geschikt om de reguliere behandeling van diverse ziektes te ondersteunen. Zo is gebleken dat kinesiologie bijvoorbeeld bij de bestrijding van kanker de werking van de medicijnen kan versterken en ertoe kan bijdragen dat de patiënt zich energieker voelt. Bij kinderen kunnen door middel van kinesiologie heel goed voedsel-overgevoeligheden worden opgespoord.