Erfelijke aanleg
Net als een kunstzinnig talent kunnen ook de aanleg voor bepaalde ziektes, allergieën en gevoeligheid voor bepaalde stoffen 'in de familie' zitten.

Je leefongeving
Leef je in een omgeving waarin je niet in je element bent? Kom je in aanraking met stoffen die schadelijk zijn of waarvoor je gevoelig bent?

Activiteiten
Wat je doet, de mogelijkheden die je krijgt om je te ontplooien, de spanningen waarmee je tijdens werk, sport of studie te maken krijgt – ze zijn allemaal van blijvende invloed.

Menselijke relaties
Alles wat je meemaakt met andere mensen, blijft je bij. Liefde, vriendschap en aandacht, maar ook verdriet, frustraties, gemis, onmacht of angst. Ze bepalen niet alleen je gemoedstoestand, maar ook op je lichamelijke toestand en ze werken zelfs door tot op celniveau.

Geneesmiddelen
Veel mensen gebruiken geneesmiddelen, zonder precies te weten wát ze precies in hun lichaam doen. Al te vaak doen geneesmiddelen helaas meer kwaad dan goed. Daarom kan het goed zijn ze niet lukraak in te nemen, maar ook wat dit betreft eens de balans op te maken.

Voeding
Wat je eet, hoeveel en wanneer je eet: je lichaam reageert erop. Soms heftig, in de vorm van een allergie. Soms bijna onmerkbaar, maar niet minder ingrijpend. En zelfs als je je voedingspatroon verandert, kan het effect nog lang voortduren.

Gezond zijn en voluit kunnen leven – dat wil ieder mens. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat je lichamelijk en emotioneel in balans bent. Wanneer die balans verstoord raakt, kan zich dat op allerlei manieren uiten – pijn, allergie, depressieve gevoelens, intense vermoeidheid…

De oorzaken hiervoor kunnen zeer verschillend zijn. In mijn praktijk ‘praktijk totaalbalans’ kan ik je helpen stap voor stap de balans weer te herstellen.

Maggie van Schaik

De balans van het leven

Stel je het leven voor als de rivier die je hierboven ziet. Wat stenen in de bedding zorgen voor een kleine stroomversnelling. Niets om je zorgen over te maken. Het zijn de ups en downs, of misschien die dingen die zorgen dat het leven niet al te voorspelbaar wordt.

Door natuurgeweld, erosie of menselijk toedoen kunnen er méér stenen in de rivier terecht komen, of boomstronken, of grote bergen afval. De natuurlijke stroom blokkeert en de rivier treedt buiten haar oevers. Verwoesting is het gevolg: dieren worden meegesleurd, huizen overstromen, vruchtbare grond spoelt weg.

Toch is het niet de rivier die deze verwoesting aanricht: het zijn de blokkades die de natuurlijke stroom onmogelijk maken. Pas als de stenen en het afval weggehaald zijn, zal de rivier weer terugkeren in haar natuurlijke stroom.

Ook in je leven kunnen in de loop van de tijd zulke blokkades ontstaan, die niet vanzelf verdwijnen.

Al deze factoren kunnen tot verstoring van je balans leiden, die net als de blokkades in de rivier schade toebrengen aan ons lichaam. Maar ze zijn veel minder zichtbaar – en daarom misschien wel nóg schadelijker.

Alleen door de balans te herstellen kan het lichaam zijn natuurlijke levenskracht terugvinden. Maar de blokkades verdwijnen niet vanzelf. Ze moeten stap voor stap ontdekt en opgeruimd worden.

Met ‘Praktijktotaalbalans’ biedt Maggie van Schaik aan je daarbij te helpen.